Tema: Svečiai

Svečiuose: Pranas Bielevičius

Lapkričio 20 dieną, sekmadienio pamaldose svečiuosis broliai ir seserys iš Marijampolės. Dievo Žodžiu dalinsis Marijampolės baptistų bažnyčios pastorius Pranas Bielevičius. Pranas atvyko į Marijampolė iš Kauno dar 90-ųjų pradžioje kaip misionierius, skelbiantis Dievo Žodį....

Charles Scott-Pearson

Svečiuose: Charles Scott-Pearson

Spalio 27 ketvirtadienį 18.30 adresu Kranto 2-oji g. 5. Nuo pat 90-ųjų esame palaiminti bendradarbiaudami su The Protestant Alliance. Aljanso ilgametis generalinis sekretorius Dr. Stephen Scott-Pearson apie 40 kartų lankėsi Lietuvoje, dalindamasis Dievo Žodžiu....

Svečiuose: Eddy Golder

Rugpjūčio 7 bendruomenės pamaldose dalyvavo svečiai iš Izraelio – pastorius Edi Golder su savo žmona. Brolis Edi dalinosi Dievo Žodžiu. Jis parodė kaip pranašų raštuose atsiskleidžia atsakomybė ir užduotys skirtos Kristaus bažnyčiai Dievo išrinktosios...

Juozas Kažukauskas

Svečiuose: Juozas Kažukauskas

Balandžio 10 bendruomenės sekmadienio pamaldose Dievo Žodžiu dalinosi brolis Juozas Kažukauskas iš Kauno Laisvųjų Krikščionių bažnyčios. Pasitelkdamas Jonos pranašystės pasakojimą, jis ragino tikinčiuosius skelbti Evangeliją žūvančiam pasauliui.

Romanas Sokolovas

Svečiuose: Romanas Sokolovas

Vasario 14 dieną bendruomenėje svečiavosi brolis Romanas ir Solvita Sokolovai iš Ylakių. Brolis Romanas dalinosi mintimis iš Šventojo Rašto apie priežastis, kurios gali trukdyti Kristaus žodžiui būti vaisingam krikščionio gyvenime.  

Į viršų