Tema: Svečiai

Svečiuose: Eddy Golder

Rugpjūčio 7 bendruomenės pamaldose dalyvavo svečiai iš Izraelio – pastorius Edi Golder su savo žmona. Brolis Edi dalinosi Dievo Žodžiu. Jis parodė kaip pranašų raštuose atsiskleidžia atsakomybė ir užduotys skirtos Kristaus bažnyčiai Dievo išrinktosios...

Juozas Kažukauskas

Svečiuose: Juozas Kažukauskas

Balandžio 10 bendruomenės sekmadienio pamaldose Dievo Žodžiu dalinosi brolis Juozas Kažukauskas iš Kauno Laisvųjų Krikščionių bažnyčios. Pasitelkdamas Jonos pranašystės pasakojimą, jis ragino tikinčiuosius skelbti Evangeliją žūvančiam pasauliui.

Romanas Sokolovas

Svečiuose: Romanas Sokolovas

Vasario 14 dieną bendruomenėje svečiavosi brolis Romanas ir Solvita Sokolovai iš Ylakių. Brolis Romanas dalinosi mintimis iš Šventojo Rašto apie priežastis, kurios gali trukdyti Kristaus žodžiui būti vaisingam krikščionio gyvenime.  

Į viršų