Statistikos departamento gyventojų 2001 ir 2011 metų surašymo rezultatai

Surašymas pagal tikybą

Statistikos departamento gyventojų surašymo rezultatai.
Gyventojai pagal tikybą:

Tikėjimo pakraipa Tikinčiųjų skaičius
2001 m. 2011 m.
Gyventojų skaičius 3 483 972 3 043 429
Romos katalikų 2 752 447 (79%) 2 350 478 (77,23%)
Stačiatikių (ortodoksų) 141 821 (4,07%) 125 189 (4,11% )
Sentikių 27 073 (0,78%) 23 330 (0,77%)
Evangelikų liuteronų 19 637 (0,56%) 18 376 (0,60% )
Evangelikų reformatų 7 082 (0,20%) 6 731 (0,22% )
Baltų tikėjimo 1 270 (0,04%) 5 118 (0,17% )
Jehovos liudytojų 3 512 (0,10%) 2 927 (0,10%)
Musulmonų sunitų 2 860 (0,08%) 2 727 (0,09% )
Sekmininkų 1 307 (0,04%) 1 852 (0,06%)
Baptistų (ir laisvųjų bažnyčių) 1 249 (0,03%) 1 336 (0,04%)
Judėjų 1 272 (0,04%) 1 229 (0,04%)
Tikėjimo žodžio 995 (0,03%)
Charizmatinės evangeliškos bažnyčios 2 282 (0,07%) 931 (0,03%)
Septintos dienos adventistų 547 (0,01%) 920 (0,03%)
Graikų apeigų katalikų (unitų) 364 (0,01%) 706 (0,02%)
Budistų 408 (0,01%) 626 (0,02%)
Kristaus bažnyčios 52 (0,01%) 516 (0,02%)
Naujosios apaštalų bažnyčios 436 (0,01%) 422 (0,01%)
Metodistų 211 (0,01%) 364 (0,01%)
Krišnos sąmonės judėjimo 265 (0,01%) 344 (0,01%)
Karaimų 258 (0,01%) 310 (0,01%)
Armėnų apaštališkoji bažnyčia 30 (0,00%) 138 (0,01%)
Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios (mormonų) 197 (0,01%) 129 (0,01%)
Kitų 684 (0,02%) 410 (0,01%)
Nurodė evangelikas, protestantas 660 (0,02%) 1 206 (0,04%)
Nurodė krikščionis 275 (0,01%) 1 310 (0,04%)
Nurodė agnostikas, laisvamanis ir kt. 239 (0,01%) 382 (0,01%)
Nė vienai 331 087 (9,50%) 186 670 (6,13%)
Nenurodė 186 447 (5,35%) 307 757 (10,13%)
Į viršų