Рождество за Решеткой

Kauno EKB bendruomenė jau daugiau kaip 10 metų remia tarnystę įkalinimo įstaigose. Bendruomenės pastorius yra ilgametis Kalėjimo Kapelionų Asociacijos narys, aktyviai dalyvaujantis jos veikloje.

Gruodžio 30 dieną aplankėme Alytaus Pataisos Namus, kur kapelionais tarnauja pastorius Vladimiras ir brolis Kęstutis. Norėjome pasidalinti tikrąja Kalėdų dvasia ir prasme, bei prisiminti ką mums, paprastiems žmonėms, davė Kristaus atėjimas į žemę. Juk visų svarbiausia, kad kalėjimo nebūtų mūsų širdyse ir sielose, juk išlaisvinančiai Dievo dvasiai nėra baisios net pačios storiausios sienos.

«Dream of freedom» by ReyeD33

Вам может также понравиться...