10 Dievo Įsakymų

DEŠIMT DIEVO ĮSAKYMŲ ŠVENTAJAME RAŠTE.

Biblijoje 10 Dievo įsakymų galima rasti Išėjimo knygos 20 skyriuje, 1-17 eilutėse.

1. Neturėsi kitų dievų, tiktai mane.
2. Nedirbsi sau drožinio nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje ir kas yra čia, žemėje, ir kas yra vandenyse po žeme. Jiems nesilenksi ir jų negarbinsi, nes aš Viešpats, tavo Dievas, esu pavydus Dievas, skiriantis bausmę už tėvų kaltę vaikams – trečiajai ir ketvirtajai kartai tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų.
3. Nenaudosi piktam Viešpaties, savo Dievo, vardo, nes Viešpats nepaliks nenubausto to, kuris naudoja piktam Jo vardą.
4. Atsimink, kad švęstum šabo dieną. Šešias dienas triūsi ir dirbsi visus savo darbus, bet septintoji diena yra Viešpaties, tavo Dievo, šabas: nedirbsi jokio darbo – nei tu, nei tavo sūnus ar duktė, nei tavo vergas ar vergė, nei tavo galvijai, nei ateivis, gyvenąs tavo gyvenvietėse. Nes per šešias dienas Viešpats padarė dangų ir žemę, jūrą ir visa, kas yra juose, bet septintąją dieną jis ilsėjosi. Todėl Viešpats septintąją dieną palaimino ir ją pašventino.
5. Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventumei krašte, kurį Viešpats, tavo Dievas, tau skiria.
6. Nežudysi.
7. Nesvetimausi.
8. Nevogsi.
9. Neliudysi melagingai prieš savo artimą.
10. Negeisi savo artimo namų: negeisi savo artimo žmonos ar vergo ir vergės, ar jaučio, ar asilo, ar bet ko, kas priklauso tavo artimui.

ROMOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS INTERPRETACIJA.

Atsisakyta antrojo įsakymo, o dešimtas padalintas į du atskirus.

1. Neturėk kitų Dievų, tik mane vieną.
2. Netark Dievo vardo be reikalo.
3. Švęsk sekmadienį.
4. Gerbk savo tėvą ir motiną.
5. Nežudyk.
6. Nepaleistuvauk.
7. Nevok.
8. Nekalbėk netiesos.
9. Negeisk svetimo vyro ir svetimos moters.
10. Negeisk svetimo turto.

10 DIEVO ĮSAKYMŲ ANOT ABRAHAM BEN CHIYYA.

Žymus žydų filosofas Abraham ben Chiyya nagrinėjo 10-ies Dievo Įsakymų pobūdį ir įtaką tikinčiojo gyvenimui. Išskyręs pirmąjį Įsakymą, kaip pagrindinį ir viską aprėpiantį, kitus 9 jis surūšiavo pagal mintis, žodžius ir veiksmus, o taip pat pagal santykius tarp Dievo ir žmogaus, žmogaus ir jo šeimos, bei žmogaus ir kitų žmonių. Tiesiog, įdomi įžvalga:

Santykiai tarp:Žmogus ir DievasŽmogus ir šeimaŽmogus ir žmogus
MintysAntras įsakymas:
„Neturėk kitų dievų” –
Dievo baimė
Penktas įsakymas:
„Gerbk savo tėvą ir motiną”
Dešimtas įsakymas:
„Negeisk svetimo”
KalbaTrečias įsakymas:
„Nenaudok Dievo vardo be reikalo”
Šeštas įsakymas:
„Nežudyk”, ypač kažkieno šeimos
Devintas įsakymas:
„Melagingai neliudyk”
VeiksmaiKetvirtas įsakymas:
„Švęsk šabo diena”
Septintas įsakymas:
„Nesvetimauk”
Aštuntas įsakymas:
„Nevok”

Remiantis MyJewishLearning.Com