Tikėjimo išpažinimas

Dievas yra visatos Kūrėjas

Jėzus Kristus yra Dievo Sūnus

Šventoji Dvasia veikia žmonių gyvenime

Biblija (Šventasis Raštas) yra įkvėptas Dievo Žodis ir yra Dievo laiškas žmonijai

Išgelbėjimas yra Dievo dovana žmogui