Statistikos departamento gyventojų 2001 ir 2011 metų surašymo rezultatai

Surašymas pagal tikybą

Statistikos departamento gyventojų surašymo rezultatai.
Gyventojai pagal tikybą:

Tikėjimo pakraipaTikinčiųjų skaičius
2001 m.2011 m.
Gyventojų skaičius3 483 9723 043 429
Romos katalikų2 752 447 (79%)2 350 478 (77,23%)
Stačiatikių (ortodoksų)141 821 (4,07%)125 189 (4,11% )
Sentikių27 073 (0,78%)23 330 (0,77%)
Evangelikų liuteronų19 637 (0,56%)18 376 (0,60% )
Evangelikų reformatų7 082 (0,20%)6 731 (0,22% )
Baltų tikėjimo1 270 (0,04%)5 118 (0,17% )
Jehovos liudytojų3 512 (0,10%)2 927 (0,10%)
Musulmonų sunitų2 860 (0,08%)2 727 (0,09% )
Sekmininkų1 307 (0,04%)1 852 (0,06%)
Baptistų (ir laisvųjų bažnyčių)1 249 (0,03%)1 336 (0,04%)
Judėjų1 272 (0,04%)1 229 (0,04%)
Tikėjimo žodžio995 (0,03%)
Charizmatinės evangeliškos bažnyčios2 282 (0,07%)931 (0,03%)
Septintos dienos adventistų547 (0,01%)920 (0,03%)
Graikų apeigų katalikų (unitų)364 (0,01%)706 (0,02%)
Budistų408 (0,01%)626 (0,02%)
Kristaus bažnyčios52 (0,01%)516 (0,02%)
Naujosios apaštalų bažnyčios436 (0,01%)422 (0,01%)
Metodistų211 (0,01%)364 (0,01%)
Krišnos sąmonės judėjimo265 (0,01%)344 (0,01%)
Karaimų258 (0,01%)310 (0,01%)
Armėnų apaštališkoji bažnyčia30 (0,00%)138 (0,01%)
Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios (mormonų)197 (0,01%)129 (0,01%)
Kitų684 (0,02%)410 (0,01%)
Nurodė evangelikas, protestantas660 (0,02%)1 206 (0,04%)
Nurodė krikščionis275 (0,01%)1 310 (0,04%)
Nurodė agnostikas, laisvamanis ir kt.239 (0,01%)382 (0,01%)
Nė vienai331 087 (9,50%)186 670 (6,13%)
Nenurodė186 447 (5,35%)307 757 (10,13%)