Vaikiški krikščioniški eilėraščiai

Vaikiški eilėraščiai

Žemiau pagal tematiką yra surinkti keli krikščioniški eilėraščiai vaikams. Norėdami skaityti kitų autorių krikščioniškus eilėraščius, pereikite į Eilėraščių puslapį.


Padėka Dievui

Šypsos kas rytą mums Dievo saulė
~~~
Šypsos kas rytą mums Dievo saulė,
Švietus kadaise rojaus gėlėms.
Dieve, sukūręs gražų pasaulį,
Didelė tavo meilė žmonėms!


Nors man metų dar mažai
~~~
Nors man metų dar mažai,
Aš dėkoju nuoširdžiai,
Kad esu sotus, laimingas
Ir labai labai turtingas:
Mamą, tėtį, aš turiu,
Myliu juos labai abu.
Ačiū Dievui už tėvus
Ir broliukus nuostabius.


Dieve, ačiū už pasaulį
~~~
Dieve, ačiū už pasaulį,
Taip gražiai sukurtą,
Ir už visą Tavo brangų
Dovanotą turtą:
Vaisius, uogas ir grūdus.
Už jaukius, šiltus namus,
Visko turime apsčiai,
Tau dėkojam nuosirdžiai!


Štai didžiausia dovana
~~~
Štai didžiausia dovana
Šiam pasauliui suteikta –
Jėzus Kristus Atpirkėjas
Blogį, mirtį nugalėjęs.
Trečią dieną prisikelė,
Mums dangun duris atvėrė.


Kai aš buvau mažas, tada nežinojau
~~~
Kai aš buvau mažas, tada nežinojau,
Kas viską sukūrė, kas valdo, globoja.
Dabar, kai užaugau – žinau aš tikrai,
Kad tai mūsų Dievas, Jis myli labai.
Dabar aš dėkoju už tai, ką turiu
Ne tik savo mamai, kartu su tėčiu, –
Aš garbinu Dievą, meldžiuosi kasdien
Ir apie Jo meilę kalbu aš visiems.


Kažkada nebuvo nieko
~~~
Kažkada nebuvo nieko –
Nebuvo vėjo ir dangaus;
Žvaigždžių nebuvo ir planetų,
Jokių gyvūnų ir žmogaus.

Bet Dievas visą tai sukūrė –
Nuostabią žemę ir gėles,
Ir pats save net dovanojo,
Kai Jėzus mirė už kaltes.

Dėkokim Dievui, kad mus myli,
Kad turime šeimas, draugus,
Kad jaučiam šilumą, ramybę,
Kad kelias veda link dangaus.


Būkim dėkingi už tai, kad gyvenam
~~~
Būkim dėkingi už tai, kad gyvenam,
Oru kvėpuojam, girdim ir matom.
Kad kojomis savo pasauliu keliaujam,
Dievo gerumo nuolat ragaujam.

Būkim dėkingi, kad turim tėvus,
Mylinčius brolius, seses, draugus.
Kad turim bažnyčią, kuri mus augina,
Dievo Žodžiu nuolatos pamaitina.

Būkim dėkingi, kad Dievas mus saugo
Kad nuodėmes mūsų visas Jis atleido.
Kad nepalieka bėdoj niekada,
Kad būsim su Jėzumi mes kažkada.

Šiandien dėkokim ir garbinkim Dievą,
Savo širdim, jėgomis, visa siela!
Sekime Kristaus keliu iš širdies,
Ir Jis būtinai mus į dangų nuves.


Kalėdos

Miestas užmigo, lauke jau tamsu
~~~
Miestas užmigo, lauke jau tamsu.
Žvaigždės pakilo, visur taip ramu.
Piemenys miega prie savo avių,
Jie net nežino kas laukia dar jų.

Staiga, jie pabunda nuo choro balsų,
Angelas stovi danguj tarp žvaigždžių!
„Gerą Naujieną šiandien jums turiu –
Gimė Mesijas išgelbėt žmonių!“

Piemenys bėga patikrint žinių
Ir kūdikį randa tvarte tarp šiaudų.
Ašarą braukia nuo savo akių
Ir garbina Viešpatį Dievą visų.


Žvaigždė sušvito danguje
~~~
Žvaigždė sušvito danguje,
Vaikelis guli ėdžiose.
Nėra Jis paprastas žmogus,
Tai – gimė Dieviškas Sūnus.

Šlovingai gieda angelai
Ir džiūgauja dangaus pulkai,
Ir mes Jį šlovinsim visi,
Visi: maži ir dideli.


Nors vis dar naktis, jie eina iš lėto
~~~
Nors vis dar naktis, jie eina iš lėto,
O kai tik diena – sustoja ilsėtis.
Per dykumą, kalnus ir gamtą laukinę
Nors jie ir pavargę, bet nenusiminę.

Tai trys išmintingi, galingi, karaliai.
Žvaigždę pamatę, jie leidos į kelią.
Jie tiki, kad gimė kažkas ypatingas –
Pasaulio valdovas stiprus ir galingas.

Pasiekus Judėją, sustoja žvaigždė –
Išminčiai supranta, kad jie beveik čia.
„Kúr gimęs princas?“ – jie rūmuose klausia.
„Čia niekas negimė,“ – atsakymas laukia.

„Sena pranašystė užsimena mums
Kad Dovydo mieste Mesijas užgims.“
Atvykus Betliejun, jie randa mažiuką,
Ėdžiose gulintį gražų berniuką.

Ir nors neatrodo jis šiandien didžiai,
Prie mamos prisiglaudęs sau miega ramiai.
Tačiau šis mažiukas – tai Dievo Sūnus,
Visagalio paskirtas numirti už mus.

Jei Jis neateitų – pražūtume mes,
Nes nieks neatleistų mums mūsų kaltes.
O šiandien giedokim ir šlovinkim Dievą
Už dovaną Jo – Išganytoją Jėzų.


Nors ir mažas aš esu
~~~
Nors ir mažas aš esu
Vieną dalyką suprantu:
Jėzus gimė Betliejuje,
Kad išgelbėtų mane.

Noriu aš klausyti Jo,
Jam kažkaip padėti,
Danguje su Juo gyvent
Garbint ir mylėti.


Velykos

Kažkokią gerąją naujieną
~~~
Kažkokią gerąją naujieną
Man brolis nori pasakyt,
Gal gausiu dovaną šiandieną?
Įdomu būtų pamatyt.

Bet tai nepanašu į lėlę,
Naujiena ši – nepaprasta.
Šiandieną Jėzus prisikėlė
Ir Jo kape jau nebėra.

Juk Jėzus mirtį nugalėjo,
Pašlovinkim Jį širdyse
Jis prisikėlė, ir mes galim
Su Juo gyventi danguje.

Tad džiūgaukit visi suaugę,
Giedokite visi vaikai.
Ne dovanos yra svarbiausia,
O tai, kas trunka amžinai.


Anksti ryte, kai Saulė tik kyla
~~~
Anksti ryte, kai Saulė tik kyla,
Skuba taku prie kapo Marija.
Nuliūdusi, ašaras braukia nuo veido;
Ji skuba, nors dar netikra kas jos laukia.

„Jėzų palaidojo, dienos jau trys…
Akmenį didelį kas gi atris?“

Štai ji prie kapo: ir kas dabar čia?!
Nėra akmens? Bet ir kūno nėra!

Verkia prie kapo ir vėl Marija..
Kur gi jos Viešpats, kodėl Jo nėra?
„Marijа!” – išgirsta už nugaros.
Ir žiūri – ten Jėzus, ir gyvas berods!

„Neverki, Marija, – Jis sako švelniai.
Mirtis nugalėta! Nuo šiol amžinai
Esu su jumis ir vesiu tenai,
Kur laimė ir džiaugsmas, tenai kur gerai.“


Jėzus prisikėlė, kaip tai nuostabu!
~~~
Jėzus prisikėlė, kaip tai nuostabu!
Niekas netikėjo šituo stebuklu.
Mokiniai bijojo, kad suims ir juos,
Pasislėpę buvo pas save namuos.

Netikėtai ten, tamsiam jų kambary
Pasirodo gyvas Jėzus vidury.
Dabar jie patikėjo, bet Kristus atsakys:
„Palaiminti nematę, ir visgi tikintys“.

Tad jeigu, mano drauge, šiandieną tu tiki,
Kad Jėzus prisikėlė, gyvena Jis tavy,
Tuomet, kaip Jėzus sakė – palaimintas esi,
Laikydamas Jo ranką tvirtai dangun eini.


Į viršų