Vaikiški krikščioniški eilėraščiai

Vaikiški eilėraščiai

Žemiau pagal tematiką yra surinkti keli krikščioniški eilėraščiai vaikams. Norėdami skaityti kitų autorių krikščioniškus eilėraščius, pereikite į Eilėraščių puslapį.


Padėka Dievui

Šypsos kas rytą mums Dievo saulė
~~~
Šypsos kas rytą mums Dievo saulė,
Švietus kadaise rojaus gėlėms.
Dieve, sukūręs gražų pasaulį,
Didelė tavo meilė žmonėms!


Nors man metų dar mažai
~~~
Nors man metų dar mažai,
Aš dėkoju nuoširdžiai,
Kad esu sotus, laimingas
Ir labai labai turtingas:
Mamą, tėtį, aš turiu,
Myliu juos labai abu.
Ačiū Dievui už tėvus
Ir broliukus nuostabius.


Dieve, ačiū už pasaulį
~~~
Dieve, ačiū už pasaulį,
Taip gražiai sukurtą,
Ir už visą Tavo brangų
Dovanotą turtą:
Vaisius, uogas ir grūdus.
Už jaukius, šiltus namus,
Visko turime apsčiai,
Tau dėkojam nuosirdžiai!


Štai didžiausia dovana
~~~
Štai didžiausia dovana
Šiam pasauliui suteikta –
Jėzus Kristus Atpirkėjas
Blogį, mirtį nugalėjęs.
Trečią dieną prisikelė,
Mums dangun duris atvėrė.


Kai aš buvau mažas, tada nežinojau
~~~
Kai aš buvau mažas, tada nežinojau,
Kas viską sukūrė, kas valdo, globoja.
Dabar, kai užaugau – žinau aš tikrai,
Kad tai mūsų Dievas, Jis myli labai.
Dabar aš dėkoju už tai, ką turiu
Ne tik savo mamai, kartu su tėčiu, –
Aš garbinu Dievą, meldžiuosi kasdien
Ir apie Jo meilę kalbu aš visiems.


Kalėdos

Miestas užmigo, lauke jau tamsu
~~~
Miestas užmigo, lauke jau tamsu.
Žvaigždės pakilo, visur taip ramu.
Piemenys miega prie savo avių,
Jie net nežino kas laukia dar jų.

Staiga, jie pabunda nuo choro balsų,
Angelas stovi danguj tarp žvaigždžių!
„Gerą Naujieną šiandien jums turiu –
Gimė Mesijas išgelbėt žmonių!“

Piemenys bėga patikrint žinių
Ir kūdikį randa tvarte tarp šiaudų.
Ašarą braukia nuo savo akių
Ir garbina Viešpatį Dievą visų.


Žvaigždė sušvito danguje
~~~
Žvaigždė sušvito danguje,
Vaikelis guli ėdžiose.
Nėra Jis paprastas žmogus,
Tai – gimė Dieviškas Sūnus.

Šlovingai gieda angelai
Ir džiūgauja dangaus pulkai,
Ir mes Jį šlovinsim visi,
Visi: maži ir dideli.


Velykos

Kažkokią gerąją naujieną
~~~
Kažkokią gerąją naujieną
Man brolis nori pasakyt,
Gal gausiu dovaną šiandieną?
Įdomu būtų pamatyt.

Bet tai nepanašu į lėlę,
Naujiena ši – nepaprasta.
Šiandieną Jėzus prisikėlė
Ir Jo kape jau nebėra.

Juk Jėzus mirtį nugalėjo,
Pašlovinkim Jį širdyse
Jis prisikėlė, ir mes galim
Su Juo gyventi danguje.

Tad džiūgaukit visi suaugę,
Giedokite visi vaikai.
Ne dovanos yra svarbiausia,
O tai, kas trunka amžinai.


Anksti ryte, kai saulė tik kyla
~~~
Anksti ryte, kai saulė tik kyla,
Skuba taku prie kapo Marija.
Nuliūdusi, ašaras braukia nuo veido;
Ji skuba, nors dar netikra kas jos laukia.

„Jėzų palaidojo, dienos jau trys…
Akmenį didelį kas gi atris?“

Štai ji prie kapo: ir kas dabar čia?!
Nėra akmens? Bet ir kūno nėra!

Verkia prie kapo ir vėl Marija..
Kur gi jos Viešpats, kodėl Jo nėra?
„Marijа!” – išgirsta už nugaros.
Ir žiūri – ten Jėzus, ir gyvas berods!

„Neverki, Marija, – Jis sako švelniai.
Mirtis nugalėta! Nuo šiol amžinai
Esu su jumis ir vesiu tenai,
Kur laimė ir džiaugsmas, tenai kur gerai.“


Į viršų