Kalėdinės pamaldos

Šventinį Kalėdų dienos rytą kviečiame susirinkti kartu ir prisiminti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimą. Jėzaus gimimas – tai Dievo meilės apraiška žmonijai. Tuo metu, atėjus laiko pilnatvei, Dievas išpildė savo pažadą atsiųsti Žemėn Gėlbėtoją (Mesiją), kuriuo tapo Jo Sūnus Jėzus Kristus. Dabar, kiekvienas žmogus kuris Jį tiki, turi amžinąjį gyvenimą. Prisimindami šį džiaugsmingą įvykį, kviečiame jus kartu atšvęsti šią šventę.

Susirenkame gruodžio 25 dieną, 11 val.

Bet angelas jiems tarė: „Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. Ir štai jums ženklas: rasite kūdikį, suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiose”.
Evangelija pagal Luką 2:10-12

Kalėdiniai įvykiai

Jums taip pat gali patikti...