Kalėdinis pastoriaus sveikinimas

Brangūs draugai ir bičiuliai,

Sveikiname Jus, Jūsų šeimas Šventų Kalėdų ir Naujųjų 2018 metų proga.

Prieš keletą tūkstančių metų į mūsų žemę nusileido Dievo MEILĖ, kuri pakeitė žmonijos istoriją. Tai yra tobula, gailestinga, nesavanaudiška, amžina Meilė. Ji atidarė kelią visų žmonių išgelbėjimui. Tą naktį Betliejuje gimė ne šiaip vaikas, bet gimė pasaulio Gelbėtojas, Jėzus Kristus! Tą naktį danguje švietė ne šiaip žvaigždė, bet vilties visam pasmerktam pasauliui žvaigždė! Todėl mūsų visų širdys persipildo dėkingumu ir džiaugsmu už Dievo dovaną – Jėzų Kristų, Kuris per savo atėjimą, mirtį ir prisikėlimą, savo Krauju nuplovė visas mūsų nuodėmes ir suteikė tikėjimą, ramybę ir amžinąjį gyvenimą.

Tegul Viešpats laiko Jus Savo mylinčiose rankose, o Jo pažadai tegaivina Jus. Te jūsų širdis visada pripildo TIKĖJIMAS, VILTIS ir MEILĖ.

O Dievo meilė pasireiškė mums tuo, jog Dievas atsiuntė į pasaulį savo viengimį Sūnų, kad mes gyventume per jį. Meilė – ne tai, kad mes pamilome Dievą, bet kad jis mus pamilo ir atsiuntė savo Sūnų kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes. Mylimieji, jei Dievas mus taip pamilo, tai ir mes turime mylėti vieni kitus.“ — 1 Jono 4,9-11.

— Su pagarba ir meile, Pastorius Vladimiras ir Nadija.

Adoration of Shepherds: Abraham Danielsz Hondius, 1663 metai

Paveikslas: „Adoration of Shepherds“ Abraham Danielsz Hondius, 1663 metai.

Jums taip pat gali patikti...

Į viršų