Metų Kryptis

Nepaprasto grožio pastatas, išdailintas ornamentais ir arkomis, išpuoštas piešiniais ir mozaikomis, griūva dėl prastai padėto pamato. Pavyzdingas ir gražus tikėjimas taip pat griūva dėl prastų pagrindų ir neišmanymo, dėl per seklaus įsitikinimo ir šaknų trumpumo.

Kiekvieną dieną į mūsų akis patenka daugybė vizualios informacijos, ausis pasiekia garsai ir kalbos, o protą atakuoja žinios ir teiginiai, norintys formuoti mūsų pasaulėžiūrą, įsitikinimus bei vertybes.
Nemiega ir Piktasis, visomis jėgomis besistengdamas suklastoti tikrovę, įdėti priemaišų į tikėjimą, atskiesti Tiesą.

Vienintelis būdas atskirti melą nuo tiesos, klastotę nuo autentiškumo, yra išmanyti pagrindus, ant kurių statome savo tikėjimo pastatą, gyvenimo budo statinį, dvasingumo namus. Viešpats nori išlaikyti mus tvirtais ir nepajudinamais, kad nebūtume „vėjo blaškomi”.

Štai kodėl 2018-2019 metams pasirinkome tokį bendruomenės šūkį.
Kviečiame prisijungti prie šios kelionės kartu!

Taigi, kaip esate priėmę Viešpatį Kristų Jėzų, taip ir gyvenkite jame, būdami jame įsišakniję ir ant jo statydamiesi, tvirtėdami tikėjimu, kaip esate išmokyti, kupini dėkingumo.” Kolosiečiams 2:6-7

Į viršų