Krikštas

Rugsėjo 5 dieną mūsų bažnyčioje vyko krikšto šventė. Du žmonės apsisprendė sudaryti sandorą su Dievu ir priimti krikštą. Pamokslo žinia, bylojo apie tai, kaip svarbu yra paklusti Dievui ir kokią didelę palaimą šis paklusnumas suteikia. Taip pat pastorius kalbėjo apie tai, kad krikštas yra vienas iš paklusnumo Dievui žingsnių ir skaitė žodžius iš Šventojo Rašto: „Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas“, – Evangelija pagal Morkų 16,16. Džiaugiamės už du naujus žmones, kurie prisijungė prie mūsų bendruomenės ir linkime jiems Dievo globos ir vis daugiau Jį pažinti.

Krikšto šventė

Jums taip pat gali patikti...