Vaikų palaiminimas

Šventinę vasario 16 dieną, 11 valandą, mūsų bažnyčioje vyks vaikų palaiminimas. Savo laiku žmonės nešė Jėzui vaikučius, kad juos palaimintų. Dievo palaiminimas vaikams ir tėvams mūsų laikais yra lygiai toks pat svarbus bei reikalingas kaip ir anuomet. Tėveliams paprašius, bažnyčia melsis ir prašys Dievo laiminti vaikučių augimą, gyvenimą, tėvų auklėjimą, kad viskas tarnautų Dievo šlovei ir garbei bei visuomenės gerovei.

Jėzus laimina vaikus

Jam nešė vaikučius, kad juos palytėtų, bet mokiniai jiems draudė. Tai pamatęs, Jėzus pyktelėjo ir tarė jiems: „Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė. Iš tiesų sakau jums: kas nepriims Dievo karalystės kaip mažas vaikas, – niekaip neįeis į ją“. Ir Jis laimino juos, apkabindamas ir dėdamas ant jų rankas.
Evangelija pagal Morkų 10:13-16

Jums taip pat gali patikti...