Vasaros pramogos vaikams

Šių metų rugpjūčio 5-8 dienomis mūsų bažnyčia surengė aktyvaus poilsio dienas 7-12 metų vaikams. Kelias dienas trukusiems renginiams buvo suteiktas pavadinimas „Narsi širdis“. Susirinko apie 40 vaikų tarp kurių buvo ir svečių iš Vilniaus. Šiais metais kartu su vaikais buvo nagrinėjamos temos, susijusios su drąsa, tikėjimu ir Dievo meile. Buvo kalbama apie tai, kad net ir šiuo neramiu laikotarpiu Dievas yra pajėgus drąsinti, saugoti ir rūpinasi bei atsako į maldas. Vaikai žaidė, mokėsi giesmių, rungtyniavo, piešė, giedojo, dalyvavo vandens estafetėse ir apsilankė laipynių parke. Buvo aiškinamos istorijos iš Šventojo Rašto ir diskutuojama pasirinktomis temomis. Paskutinę dieną, sekmadienį, susirinkus tėveliams, vaikai suvaidino paruoštą vaidinimą. Dėkojame visiems dalyvavusiems, o taip pat padėjėjams ir savanoriams be kurių pagalbos renginys nebūtų pavykęs.

Jums taip pat gali patikti...