Thanksgiving celebration

Dėkokite VIEŠPAČIUI , nes jis geras, nes jo ištikimoji meilė amžina.

Psalmynas 136:1

Spalio 8 dieną mūsų bendruomenėje buvo švenčiama “Padėkos” ar “Derliaus” šventė. Tai laikas, kuomet susirenkame prisiminti per visus metus patirtų Dievo malonių ir už jas dėkoti. Pamaldų metu giedojome padėkos giesmes, o vaikai dalijosi išmoktais eilėraščiais ir citavo Šventojo Rašto eilutes. Visi norintys galėjo pasidalinti ir papasakoti, už ką Dievui yra dėkingi ir kokių Jo malonių yra patyrę. Pastorius Tomas iš Vilniaus dalijosi Dievo Žodžiu apie derliaus instrumentus ir išsamiau išnagrinėjo, ko gi reikia, kad derlius būtų įmanomas. Po pamaldų tęsėme mūsų bendravimą ir dalijomės vaišėmis.

You may also like...