Ministers

Ministers of our congregation:

 • PASTOR VLADIMIRAS SEREDA
 • ABOUT
 • CONTACTS
Bendruomenės vadovas, pastorius Vladimiras Sereda gimė 1958 metais Sibire, Rusijoje, kur buvo ištremti jo tėvai. Paauglystę praleidęs Ukrainoje, ten pažinęs Viešpatį, 1980 metais kartu su žmona Nadija, persikėlė gyventi į Lietuvą. Kauno mieste, kur gyveno, Vladimiras ir Nadija iš karto prisijungė prie prie mažo tikinčiųjų būrelio. Matydami jaunos poros užsidegimą ir meilę Viešpačiui, netrukus tikintieji išrinko Vladimirą bendruomenės vadovu. 1989 metais brolis įšventinamas tarnauti pastoriumi Kauno evangelikų krikščionių baptistų bažnyčioje. Persekiojimai dėl tikėjimo, grasinimai ir velnio klastos nesutrukdo Pastoriui Vladimirui vesti bendruomenės. Šventosios Dvasios galia, jis drąsina, uždega, mokina ir ištikimai veda bažnyčią iki šiol. Pastorius taip pat tarnauja kalėjimo kapelionu, teikia konsultacijas tikintiesiems ir dalyvauja sutaikinimo tarnystėje.

Kviečiame skaityti pastoriaus Vladimiro liudijimą.

E-mail: kranto@ekbb.lt;

Tel.: +370 37 231995;

Mob. tel.: +370 610 38820.

 • VITALIJUS SEREDA
 • ABOUT
 • CONTACTS
Bendruomenės diakonas Vitalijus Sereda atsivertė į Viešpaties kelią 2000 metais. Bendruomenėje jis tarnauja diakonystės dovanomis, taip pat yra atsakingas už maldos namų priežiūrą ir veiklų organizavimą. Vitalijus yra vedęs dzūkaitę Auksę.
E-mail: wittalik@yahoo.com;

Tel.: +370 677 31911.

 • GEDIMINAS NEIMANTAS
 • ABOUT
 • CONTACTS
Bendruomenės pamokslininkas Gediminas Neimantas Viešpatį pažino 2001 metais Kaune. Sudaręs krikšto sandorą ir pašventęs savo gyvenimą Dievui, brolis Gediminas atsidavė evangelisto tarnystei. Geroji Žinia iš jo lūpų pasiekė daugybę žmonių Kauno gatvėse. Bendruomenėje jis ištikimai tarnauja Dievo Žodžiu. Kartu su žmona Rasa, brolis Gediminas augina 2 sūnus.

Kviečiame skaityti brolio Gedimino liudijimą:.

E-mail: neimantai@gmail.com;

Tel.: +370 37 264020;

Mob. tel.: +370 600 88713.

 • TARASAS SEREDA
 • ABOUT
 • CONTACTS
Bendruomenės vyresnysis Tarasas Sereda gimė 1984 metais Kaune. Savo Viešpatį pažino 1996 metais, dar po kelių metų sudarė krikšto sandorą. Nuo 2001 metų tarnavo jaunimo tarnavimo vadovu. Nuo 2009 metų vadovauja bažnyčios bendruomeniniam muzikiniam šlovinimui. Kartu su žmona Indre, augina 3 vaikus.

Kviečiame skaityti brolio Taraso liudijimą.

E-mail: karaliaus.sventove@gmail.com;

Mob. tel.: +370 683 82665.

 • TOMAS MASKVYTIS
 • ABOUT
 • CONTACTS
Bendruomenės iždininkas Tomas Maskvytis savo finansų išmanymo dovanas naudoja bažnyčioje savo tarnystėje. Tomas yra ne vienos jaunimo organizacijos dalyvis. Būdamas aktyvus visuomeninis veikėjas, jis dalyvauja įvairiuose socialiniuose miesto projektuose, inicijuoja ir įgyvendina jaunimo renginius ir projektus. Taip pat Tomas aktyviai dalyvauja bažnyčios vaikų tarnystėje. Yra vedęs Juliją.

E-mail: m.tomasa@gmail.com;

Tel.: +370 687 88068.

 • ANDREJUS IR NATALIJA ANDREJEVAI
 • ABOUT
 • CONTACTS
Bendruomenės vaikų tarnystės mokytojai Andrejus ir Natalija Andrejevai susituokė prieš du metus. Tuo mat metu jie ryžtingai įsitraukė į vaikų klubo „Šviesa“ bei paauglių klubo „N-12“ veiklą. Turėdami didelę meilę mažiesiems, jiems puikiai sekasi rasti bendrą kalba ir pasiekti vaikų širdeles. Nuolat pilni idėjų, kurybingi ir mylintis Dievą, jie puikiai tarnauja ugdydami vaikus ir perteikdami jiems tikėjimą.

E-mail: andriuha1986@mail.ru;

Tel.: +370 621 17482 (Andrejus) arba +370 624 90998 (Natalija).

Į viršų