Thanksgiving celebration

Girkite Viešpatį! Dėkokite Viešpačiui, nes Jis geras, nes Jo gailestingumas amžinas.
Psalmė 106:1

Toks raginimas eina per visą Šventąjį Raštą. Girti Viešpatį ir dėkoti Jam, matyti Jo darbus ir veikimą mūsų gyvenimuose – yra ne tik Biblijos raginimo išpildymas, bet ir tikėjimą padrąsinimas bei laimingos širdies užtikrinimas.

Viešpats yra ištikimas savo pažadams, Jis gyvas ir veikiantis. Dalinsimės tuo jau šį sekmadienį.

Kviečiame prisijungti, pradžia 11 valandą.

You may also like...