Įdomybės apie Biblijos knygas

Čia yra pateikiamos kai kurios įdomybės apie Biblijos knygas.

Biblijos knygos yra dalinamos į 7 dalis:

Senasis TestamentasNaujasis Testamentas
17 – Istorinių4 – Evangelijos
5 – Poetinės1 – Darbai
17 – Pranašiškų21 – Laiškai
 1 – Apreiškimas
Istorinės:Žydų tautos atsiradimas ir nuopolis
Poetinės:Auksinio žydų tautos amžiaus literatūra
Pranašiškos:Niūrių žydų tautos gyvenimo dienų literatūra
Evangelijos:Žmogus, išėjęs iš žydų tautos
Darbai:Jo karaliavimo tarp visų tautų pradžia
Laiškai:Jo mokymas ir principai
Apreiškimas:Jo visapasaulinio karaliavmo pranašystė

Žydų Senasis Testamentas turi savyje lygiai tiek pat knygų kiek ir mūsiškis, lietuviškas, tačiau kita eilės tvarka:

Įstatymas (5 knygos)Pradžios, Išėjimo, Kunigų, Skaičių, Pakartoto Įstatymo
Pranašai (8 knygos)4 ankstyvios: Jozuės, Teisėjų, 1 ir 2 Samuelio, 1 ir 2 Karalių;
4 vėlesnės: Izaijo, Jeremijo, Ezekielio ir 12 mažųjų pranašų
Raštai (11 knygų)3 Poetinės: Psalmės, Patarlės, Jobo
5 Ritiniai: Giesmių Giesmė, Rūtos, Raudų, Mokytojo, Esteros
3 knygos: Danielio, Ezdros-Nehemijo, 1 ir 2 Metraščių

39 Senojo Testamento knygos:

17 Istorinių5 Poetinės17 Pranašiškų
PradžiosJoboIzaijo
IšėjimoPsalmėsJeremijo
KunigųPatarlėsRaudų
SkaičiųMokytojoEzekielio
Pakartoto ĮstatymoGiesmių GiesmėDanieliaus
Jozuės Ozėjo
Teisėjų Joelio
Rūtos Amoso
1 Samuelio Abdijo
2 Samuelio Jonos
1 Karalių Michėjo
2 Karalių Nahumo
1 Metrasčių Habakuko
2 Metrasčių Sofonijo
Ezdros Agėjo
Nehemijos Zacharijo
Esteros Malachijo

27 Naujojo Testamento knygos:

4 Evangelijos21 Laiškas1 Apreiškimas1 Darbai
MatoRomiečiamsApreiškimasApaštalų Darbai
Morkaus1 Korintiečiams  
Luko2 Korintiečiams  
JonoGalatams  
 Efeziečiams  
 Filipiečiams  
 Kolosiečiams  
 1 Tesalonikiečiams  
 2 Tesalonikiečiams  
 1 Timotiejui  
 2 Timotiejui  
 Titui  
 Filemonui  
 Hebrajams  
 1 Petro  
 2 Petro  
 1 Jono  
 2 Jono  
 3 Jono  
 Judo  

Tema ar vedančioji kiekvienos Biblijos knygos mintis:

Kai kurios Biblijos knygos turi vieną pagrindinę mintį, kitos gi – kelias.

PradžiosŽydų tautos pradžia
IšėjimoDievo ir žydų tautos sutartis
KunigųŽydų tautos įstatymai
SkaičiųKelionė į Pažadėtąją Žemę
Pakartoto ĮstatymoŽydų tautos įstatymai
JozuėsKanaano užkariavimas
TeisėjųPirmieji 300 metai Pažadėtoje Žemėje
RūtosMesijinės Dovydo šeimos pradžia
1 SamuelioKaralystės įkūrimas
2 SamuelioDovydo karaliavimas
1 KaraliųKaralystės pasidalyjimas
2 KaraliųPadalytos karalystės istorija
1 MetrasčiųDovydo karaliavimas
2 MetrasčiųPietų karalystės istorija
EzdrosSurįžimas iš nelaisvės
NehemijoJeruzalės atkūrimas
EsterosIzraelio išgelbėjimas nuo sunaikinimo
JoboKentėjimų paslaptis
PsalmėsNacionalinis Izraelio giesmynas
PatarlėsSaliamono išmintis
MokytojoLaikino gyvenimo tuštybė
Giesmių GiesmėSutuoktinės meilės šlovinimas
IzaijoMesijo pranašas
JeremijoPaskutinis bandymas išgelbėti Jeruzalę
RaudųRaudos prie sugriautos Jeruzalės
Ezekielio„Ir sužinosite, jog Aš – esu Viešpats”
DanielioPranašas Babilone
OzėjoNuopolis Izraelyje
JoelioŠventosios Dvasios amžiaus pranašavimas
AmosoPasaulinis Dovydo valdymas
AbdijoEdomo sunaikinimas
JonosGailėstingumo misija Ninevėje
MichėjoBetliejus, Mesijo gimimo vieta
NahumoNinevės sunaikinimas
Habakuko„Teisusis gyvens tikėjimu”
Sofonijo„Pakeisiu ir nuvalysiu tautų lūpas”
AgėjoŠventyklos atstatymas
ZacharijoŠventyklos atstatymas
MalachijoPaskutinis žodis nepaklusniai tautai
MatoJėzus – Mesijas
MorkausJėzus – Nuostabusis
LukoJėzus – Žmogaus Sūnus
JonoJėzus – Dievo Sūnus
DarbaiBažnyčios įkūrimas
RomiečiamsKristaus darbų esmė
1 KorintiečiamsSkirtingi bažnytiniai sunkumai
2 KorintiečiamsPaulius gina savo apaštalystę
GalatamsMalone, o ne įstatymu
EfeziečiamsBažnyčios vienybė
FilipiečiamsMisioneriškas laiškas
KolosiečiamsJėzaus Kristaus dievystė
1 TesalonikiečiamsAntras Viešpaties atėjimas
2 TesalonikiečiamsAntras Viešpaties atėjimas
1 TimotiejuiRūpestis apie Efezo bažnyčią
2 TimotiejuiPaskutinis Pauliaus pamokymas
TituiKretos bažnyčioms
FilemonuiVergo-pabėgelio atsivertimas
HebrajamsKristus – Naujojo Testamento tarpininkas
JokūboGero darbai
1 PetroKreipimasis į persekiojamą bažnyčią
2 PetroNuopolio pranašavimas
1 JonoMeilė
2 JonoPerspėjimas apie klaidingus mokytojus
3 JonoJono bendradarbių atmetimas
JudoNeišvengiamas nuopolis
ApreiškimasGalutinė Kristaus pergalė

Sąlyginis Biblijos knygų dydis:

Biblijoje yra 1190 skyriai: 930 Senajame Testamente ir 260 – Naujajame Testamente.
Pats ilgiausias skyrius tai 119 psalmė, o pats trumpiausias – 117-oji psalmė, jis taip pats patalpintas Biblijos viduryje.
Pati ilgiausia Biblijos eilutė randasi Esteros 8:9, o pati trumpiausia – Jono Evangelijoje 11:35.
Kadangi knygų skyrių ilgumas yra skirtingas, knygos ilgumas matuojamas ne skyrių kiekiu, o puslapių skaičiumi.
Sekančioji lentelė, sudaryta pagal vidutinio dydžio (1225 psl.) Bibliją, parodo sąlyginį Biblijos knygų dydį.

KnygosSkyriaiPuslapiai
Pradžios5057
Išėjimo4048
Kunigų2734
Skaičių3649
Pakartoto Įstatymo3441
Jozuės2428
Teisėjų2128
Rūtos45
1 Samuelio3137
2 Samuelio2430
1 Karalių2236
2 Karalių2535
1 Metrasčių2932
2 Metrasčių3639
Ezdros1012
Nehemijo1316
Esteros109
Jobo4230
Psalmės15070
Patarlės3125
Mokytojo128
Giesmių Giesmė84
Izaijo6655
Jeremijo5263
Raudų55
Ezekielio4857
Danielio1217
Ozėjo148
Joelio34
Amoso97
Abdijo11
Jonos42
Michėjo76
Nahumo33
Habakuko33
Sofonijo33
Agėjo22
Zacharijo1410
Malachijo43
Mato2837
Morkaus1622
Luko2438
Jono2139
Darbai2838
Romiečiams1615
1 Korintiečiams1614
2 Korintiečiams139
Galatams66
Efeziečiams66
Filipiečiams45
Kolosiečiams45
1 Tesalonikiečiams54
2 Tesalonikiečiams33
1 Timotiejui65
2 Timotiejui44
Titui33
Filemonui11
Hebrajams1311
Jokūbo54
1 Petro55
2 Petro33
1 Jono55
2 Jono11
3 Jono11
Judo12
Apreiškimas2217

Taip pat skaitykite: