Įžymybės apie Bibliją

Ką sakė įžymybės apie Bibliją

Abraomas Linkolnas: „Aš įsitikinęs, kad Biblija yra geriausia dovana, kuria Dievas yra apdovanojęs žmogų. Viskas geriausia nuo pasaulio Išgelbėtojo perteikiama mums per šią knygą.”

V.E.Gledstonas: „Savo laiku aš pažinojau devyniasdešimt penkis įžymius pasaulio žmones, ir aštuoniasdešimt septyni iš jų buvo Biblijos pasekėjais. Biblija išsiskiria savo kilme ir neišmatuojamas atstumas atskiria ją nuo kitų knygų.”

Jurgis Vašingtonas: „Neįmanoma teisingai valdyti pasaulį be Dievo ir Biblijos.”

Napoleonas: „Biblija – neeilinė knyga. Ji Gyva Būtybė, nugalinti visą jai priešingą.”

Karalienė Viktorija: „Biblijai aš priskiriu Anglijos didybę.”

Danielius Vebsteris: „Jeigu yra kažkas verto pagarbos mano mintyse ir stiliuje, aš atiduodu pagarbą mano tėvams, kurie nuo ankstyvos vaikystės įskiepijo man meilę Šventiesiem Raštams. Jei mes laikysimės principų, kurių moko Biblija, mūsų šalis bus nuolatinės gerovės būsenoje. Tačiau jei mes ir mūsų palikuonys paniekinsime šios knygos pamokymus ir autoritetą, tai galima drąsiai pasakyti, kad mus ištiks netikėta katastrofa ir pavers mūsų šalį gilia gėda.”

Tomas Karleilis: „Biblija yra tvirčiausias išreiškimas, kada nors išreikštas mūsų abėcėlės raidėmis, išėjęs iš žmogaus sielos, per kurį, tarsi per Dievu atvertą langą, visi žmonės gali pažvelgti į amžinybės ramybę ir įžiūrėti tolimoje seniai pamirštų namų blyksnį.”

Jonas Reskinas: „Jei visame tame, ką esu parašęs, yra kažkokia vertė, tai todėl, kad vaikystėje mano motina kasdien man skaitydavo Biblijos vietas ir kasdien reikalavo atmintinai mokytis jas.”

Čarlzas A.Dana: „Šioji senoji knyga yra nesunaikinama. Ir tai mūsų žemė, kuo daugiau mes vartysime jos puslapius ir tyrinėsime jos paslaptis, tuo daugiau jį įrodys ir iliustruos Šventųjų Raštų puslapius.”

Tomas Hekslis: „Biblija esti Didžia Vargšų ir pavergtų Chartija. Žmonija negali apsieiti be jos.”

V.G.Siuvardas: „Visa žmogaus progreso viltis steigiama ant nuolat augančios Biblijos įtakos.”

Patrikas Henri: „Biblija vertingiausia iš kada nors spausdintų knygų.”

J.S.Grantas: „Biblija esti atsarginiu mūsų laisvių inkaru.”

Goras Grilėjus: „Neįmanomas proto ar socialinis tautos, skaitančios Bibliją, pavergimas. Biblijos principai glūdi žmogaus laisvės pagrinduose.”

Endriu Džeksonas: „Ši knyga, pone, yra uola, ant kurios stovi mūsų respublika.”

Robertas E. Lee: „Visuose mano abejonėse ir neviltyse, aš visada rasdavau Biblijoje šviesą ir jėgą.”


Taip pat skaitykite: