Commemoration of 30 and 40 years anniversary

Rugsėjo 12-ąją mūsų bažnyčioje minėjome du įvykius. Kiekvienas iš šių įvykių yra kupinas istorijų apie nuostabų ir stebuklingą Dievo veikimą. Pirmasis įvykis – tai Pastoriaus Vladimiro ir jo žmonos Nadijos tarnavimo 40 metų jubiliejus. 1980 m. ši pora pradėjo savo tarnavimą Kauno evangelikų baptistų bendruomenėje ir tęsia jį iki šiol. Nors per daugelį tarnavimo metų buvo daug sunkumų, bet Dievas visada išlikdavo ištikimas ir padėdavo bei paguosdavo sunkiais laikotarpiais.

Antrasis įvykis – maldos namų atidarymo 30 metų jubiliejus. Kuomet liaudies deputatų taryba grąžino maldus namus bendruomenei, tai buvo suniokotas sandėlis nukritusiu stogu, kuriame jau 20 metų buvo laikoma druska. Pastatas reikalavo daug lėšų ir pastangų bažnyčios atstatymui. Dievo ir tikinčiųjų pagalba maldos namai buvo atstatyti ir 1991 m. liepos 27 dieną įvyko iškilmingas maldos namų pašventinimas ir atidarymas. Nuo to laiko vadovaujant Pastoriui Vladimirui pamaldos maldos namuose vyksta iki pat šių dienų.

Šventėje taip pat dalyvavo Lietuvoje ilgą laiką Dievo garbei tarnaujantys gerb. Pastorius Albertas Latužis su žmona Nijole bei kiti svečiai.

Bendruomenė

You may also like...